Friday, 13 November 2015

Menganggap Suci Diri SendiriPenyakitnya orang kenal ngaji/dakwah tapi kurang tersentuh masalah tazkiyyatunnufus/penyucian jiwa dan akhlaq. Semangat berislamnya tinggi tapi spiritualnya mengalami kehambaran/kegersangan rohani. Tidak merasakan kenikmatan/ketenangan dalam beribadah dan bermuamalah.
Kemudian ia mudah menvonis kesalahan/kekurangan orang lain tapi berlonggaran/tolerir terhadap diri sendiri.

Bahasa yang saya pakai,

متساهل بنفسه و متشدد بالاخر

Bermudah-mudahan terhadap dirinya sendiri dan berkeras-keras terhadap orang lain.
Hal ini jika dibiarkan terus menerus akan mengeraskan hati. Ketika terjadi futur/degradasi iman ia gampang terpuruk setelah itu susah bangkitnya. Yang lebih fatal lagi dia mengundurkan diri dari jalur perjuangan lalu memusuhinya.

Kasuistik, dalam hal ini saya contohnya.

Ihsanul Faruqi