Friday, 13 November 2015

Pemuda dengan Tiga Gelar UtamaPemuda belia ini pasti membuat kita malu hati setengah mati. Dia kumpulkan 3 gelar mulia semasa dia hidup, Alqari', alhafizh, almujahid. Kemudian ia sempurnakan saat kematiannya dengan gelar ke 4 asysyahid insyaAllah. Beliau adalah saudara kita Amir Mallah. Di kenal pribadi yang sholeh oleh sahabatnya. Wajah yang teramat teduh dengan lisan yang senantiasa disibukkan dengan Alquran hingga 30 juz tertancap kuat dalam dadanya.

Wajahnya memang teduh, namun jiwanya adalah ksatria. Tak rasa cukup berburu syurga dengan hafalan alqurannya iapun berangkat memanggul senjata memperjuangkan alquran dengan menyabung nyawa. Kemarin di front Aleppo selatan Allah memilihnya menjadi syuhada insyaAllah. Semoga Allah merahmati dan menerimanya.

Kemudian terbitlah pengakuan, aku dan kalian yang jauh dari pertumpahan darah dalam gelanggang jihad fi sabilillah tetapi melalaikan alquran. Lalu bagaimana nanti di hadapan Allah kita harus memberikan jawaban.

Terus sertakan doa dan harta kita untuk perjuangan Ahlussunnah Suriah.

Ihsanul Faruqi

Suriah (Umum)
- MANDIRI 900 0019 330 720 (Kcp. Katamso, Yogyakarta)
- BCA 1691 967 749 (Kcu. Ahmad Dahlan, Yogyakarta)
- BRI 0029 0110 999 7500 (Kcu. Cik Ditiro, Yogyakarta)
- BNI 0317 563 523 (Kcp. Parang Tritis, Yogyakarta)
Semua atas nama IKRIMAH
- Konfirmasi : Ikrimah 081809406405

بارك الله فيكم و اهلكم و اموالكم!